Általános Szerződési Feltételek

K2

1. Általános tájékoztató
2. Egyéb feltételek
3. Elektronikus szerződéskötés
4. Általános szerződési Feltételek (ÁSZF) – Látvány terv – helyszín felmérés díjak
5. Megrendeléstől, szerződéstől való elállási jog
6. A szerződés ellehetetlenülése
7. Fizetési feltételek
8. Megrendelés és teljesítés, többletmunka
9. Szállítás és egyéb addicionális költségek
10. Garancia

Általános tájékoztató
• Megrendelés előtt feltétlenül ellenőrizze, hogy az adott cég, melytől árajánlatot kér:
• Rendelkezik-e a megfelelő jogosultságokkal ahhoz, hogy felfújható reklám eszközöket, reklám kapukat, szélembereket, ugráló várakat készítsen, és/vagy forgalmazzon.
• Rendelkezik-e érvényes, Magyarországon bejegyzett működési engedéllyel
• Nem áll-e felszámolás alatt.
• Valós tanúsítványok birtokában van-e az ajánlatban szereplő segédanyagok, alapanyagok tekintetében

A www.balloonstudio.hu, www.balloonstudio.de, www.felfujhatoreklam.hu, www.balloonos.com, böngészésével és használatával Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta az oldal használatára és szolgáltatásaira vonatkozó adatkezelési elveket (pl. sütik tárolása, stb) és annak minden pontjával egyetért! Egyet nem értés esetén a rendszert nem használja, és nem használhatja!
Megrendelés esetén, cégünk, (Balloon Studio Hungary Kft.) fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására, részben vagy teljes egészében, amennyiben az jogsértésre utal, mint pl.: Jogvédett figurák engedély nélküli gyártása
A www.balloonstudio.hu, www.balloonstudio.de, www.felfujhatoreklam.hu, www.balloonos.com használatára, megrendelések leadására, és az esetlegesen létrejövő elektronikus szerződésre, minden esetben az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) vonatkoznak.
A vásárolt termékek jellemzőit a konkrét árucikkre vonatkozó ajánlatban szerepeltetett tájékoztatóból tudhatja meg részletesen. Termékeink mindegyike ellenőrzött gyártók alapanyagainak felhasználásával, és az Ő általuk megadott paraméterek ismeretében készül. Az ismertető leírás alapján készített, az ajánlatban feltüntetett paraméterek esetleges pontatlanságáért nem vállalunk felelősséget.
Az ajánlatban feltüntetett képek mindegyike saját, és jogvédett. Annak másolása, 3. fél felé való továbbítása, vagy sajátként való feltüntetése jogi következményekkel járhat. Előfordulhatnak esetek, melyeknél helyenként illusztrációkat kell használnunk. Ilyen esetekben ezt mindenképp feltüntetjük.
Az ajánlatban szereplő vételár, mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett nettó ár. A feltüntetett árak csak abban az esetben minősülnek közvetlen árajánlattételnek, amennyiben konkrét termékre vonatkozik. A standard árlistákban szereplő árak változási jogát fenntartjuk.

 

Egyéb feltételek
Tájékoztatjuk, hogy cégünk, a Balloon Studio Hungary Kft., személyes adatait, a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Felhívjuk figyelmét továbbá, hogy a termékoldalon található adatok csupán tájékoztató jellegűek, a hivatalos termékspecifikációért kérjük keressen fel minket vagy küldjön üzenetet e-mail címünkre: info@balloonstudio.hu, info@balloonos.com

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről
1. § (1) A rendelet hatálya arra a szerződésre terjed ki, amelyet fogyasztó és vállalkozás köt egymással termék, illetve szolgáltatás értékesítésére irányuló, a vállalkozás által működtetett távértékesítési rendszer keretében olyan módon, hogy a szerződés megkötése érdekében a vállalkozás kizárólag távközlő eszközt, bele értve az elektronikus úton kötött szerződések, mint pl. e-mail útján kötött megrendelői szerződést, alkalmaz (távollevők között kötött szerződés).
2. A rendelet akkor alkalmazható, ha külön jogszabály a rendelet hatálya alá tartozó szerződésről eltérően nem rendelkezik.
3. A rendelet hatálya nem terjed ki:
a) a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló törvény által szabályozott pénzügyi ágazati szolgáltatásokra irányuló szerződésekre;
b) automatából történő értékesítésre;
c) nyilvános telefonállomás igénybevétele útján az elektronikus hírközlési szolgáltatóval kötött szerződésre
d) az építési szerződésre;
e) ingatlan tulajdonjogának vagy ingatlanra vonatkozó más jog megszerzésére irányuló szerződésekre, kivéve a bérleti szerződést;
f) az árverésen kötött szerződésre.
4. E rendelet alkalmazásában távközlő eszköznek számít bármely eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköznek számít különösen:
• a címzett tulajdonát képző elektronikus levelező rendszer (e-mail)
• szabványlevél, megrendelőlap, a katalógus
• telefon, video telefon, mikroszámítógép képernyővel
• billentyűzettel és képernyővel ellátott számítógép, érintőképernyővel és billentyűzettel ellátott kompakt mobil eszköz, távmásoló (telefax)

5. A vállalkozás, a szerződés megkötése előtt kellő időben köteles a fogyasztót tájékoztatni:
a) a vállalkozás cégnevéről, címéről, székhelyéről, azonosításra alkalmas módon
b) a szerződés tárgyának lényeges jellemzőiről
c) a terméknek, illetve szolgáltatásnak az általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is magában foglaló áráról, illetve díjáról, valamint az összes járulékos költségről, így különösen a fuvardíjról, szállítási vagy postaköltségről
d) a fizetés, a szállítás vagy a teljesítés egyéb feltételeiről
e) az elállás jogáról
f) a vállalkozás ajánlati kötöttségének idejéről;
6. A vállalkozás az (1) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettségnek egyértelműen, közérthetően és pontosan, az igénybe vett távközlő eszköznek megfelelő módon köteles eleget tenni. (3) Ha a vállalkozás telefonon tesz szerződéskötésre ajánlatot a fogyasztónak, a telefonbeszélgetés megkezdésekor köteles közölni legalább cégnevét, székhelyét, és telefonszámát (amennyiben a hívás azonosító ki van kapcsolva) valamint a fogyasztó figyelmét kifejezetten fel kell hívnia szerződéskötésre irányuló szándékára.
7. Megrendelés esetén a vállalkozás köteles a megrendelőt 5. a) pontjában foglaltak szerinti tájékoztatást írásban – papíron vagy más, a fogyasztó számára hozzáférhető tartós adathordozón – a fogyasztó rendelkezésére bocsátani. Ha e kötelezettségének a szerződéskötést megelőzően nem tett eleget, ezt az írásbeli megerősítést a szerződés teljesítése során kellő időben, de – kivéve, ha a teljesítés harmadik személy részére történik – legkésőbb a teljesítés időpontjában köteles a fogyasztó részére rendelkezésre bocsátani.


Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

-Az árajánlat kérés nem minősül megrendelésnek!
-Megrendelés esetén, a megrendelő lapon, vagy e-mailben nem szereplő tételekért (pl.: módosított forma, szín, design, világítás és egyéb, a kiadásokat növelő tételek) plusz költséget számolunk fel. Ilyen esetekben az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
-A megrendelés visszaigazolása, és annak jóváhagyása szerződésnek minősül, melynek betartása, szabályozása, – egyedi szerződés kivételével- a PTK ide vonatkozó 6: 238 § keretein belül történik.

-Cégünk, látványterv készítését csak abban az esetben vállalja ingyenesen, amennyiben a tervezetben szereplő termék megrendelésre is kerül. Amennyiben a leendő ügyfél látványterv kérelemmel, helyszín felmérésre, és kihelyezési tervezet elkészítésével keres meg bennünket, majd a terv elkészülte után, a termék nem általunk kerül legyártásra, vagy egyáltalán nem készül el, munka díjat számítunk fel, melynek mértéke a terv formátumától függően:


2D’s látványterv: 55.780Ft + Áfa-tól 85.200Ft + Áfa-ig
3D’s látványterv: 115.620Ft + Áfa-tól 163.700Ft + Áfa-ig Nyomdai előkészítés, ellenőrzés: 27.410Ft + Áfa-tól 39.550 Ft + Áfa-ig


Helyszín felmérés:
Kiszállási díj + autópálya használat Budapesten kívül: 147 Ft + Áfa / km (oda-vissza értendő telephelyünkről Délegyháza)
Munka díj: 14.700 Ft + Áfa / fő
(min. 2 fő)

 

Elállási jog
1) A megrendelőnek jogában áll a megrendeléstől, szerződéstől, 48 órán belül, (maximum 2 munkanap) visszalépni.
2) A megrendelő, eltérő megállapodás hiányában nem gyakorolhatja az 1 bekezdés szerinti elállási jogot amennyiben:
a) a szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződésben foglaltak szerint, az elállási határidő lejárta előtt a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével kezdte meg.
b) olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő.
c) amely termék, vagy szolgáltatás, természeténél fogva nem értékesíthető tovább (mint. Pl, egyedi, személyre szabott design elemeket tartalmazó termékek, ehhez köthető segédanyagok, mint pl.: ballon gáz, ballon gáz tárolására szolgáló palack, alvállalkozóval kötött, bizonyíthatóan a projekthez kapcsolható szerződés útján létrejött addicionális és egyéb anyag költségek, látványtervezés, szakmai tanácsadás, termék arculat kidolgozás) 5

3) Amennyiben a megrendelő a szerződéstől az 1. pontban foglalt idő intervallum elteltével kíván elállni, a PTK 6: 249 § 2. bekezdése alapján vállalkozói díjat számítunk fel amely a megrendelt termék bruttó árának 5%-a. A szerződő fél vállalja továbbá, hogy az aktuális projekt addig felmerülő esetleges anyagi, nyomdai, finanszírozási költségeit (kellékek, anyagok, segédanyagok megvásárlása, stb) a gyártónak maradéktalanul megfizeti.
A Szerződés lehetetlenülése

Ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős, de:
a) a lehetetlenné válás oka a vállalkozó érdekkörében merült fel, díjazásra nem tarthat igényt;
b) a lehetetlenné válás oka a megrendelő érdekkörében merült fel, a vállalkozót a díj 100%-ka megilleti
c) a lehetetlenné válás oka a megrendelő fél érdekkörén kívül, de közvetve merült fel, mint pl.: a teljesítés elvégzését ellehetetlenítő időjárási körülmények, környezeti, helyszín adottsági, vagy egyéb, a lehetetlenülést kiváltó okok, a vállalkozót, az elvégzett munka és költségei fejében, mint pl.: segédanyagok, anyagok, tervezési költségek, és minden a munkával kapcsolatos költség, a díj arányos része illeti meg (max 100%)


Fizetési feltételek:
-Új megrendelő első megrendelését illetően a megrendelt termék elkészítését kizárólag 100% előre utalással, vagy átadáskor, készpénz fizetési számla ellenében, a későbbi megrendeléseket 8 napos banki utalással tudjuk vállalni.
-Meglévő partnereink részéről, megrendelés esetén, előleg gyanánt, minden esetben a termék bruttó árának az 70%-t kérjük mint biztosíték.
-Amennyiben egy megrendelőnél már korábban is késedelmes teljesítés lépett fel, az általa kért aktuális munkát csak a termék teljes vételárának előreutalása fejében (100%) vállaljuk.
-A szerződés létrejöttét követően, megrendelő e-mail, vagy megrendelői szerződés birtokában, a megrendelő vállalja, hogy a díjbekérő (proforma) számlán szereplő összeget 3 munkanapon belül átutalja a gyártó bankszámlájára. Késedelmes fizetés esetén, a hatályos jogszabályok értelmében, késedelmi kamatot számítunk fel, a mindenkori banki alapkamatot figyelembe véve. 6

-Amennyiben a megrendelő, megfelelő indoklás nélkül, és a meghatározott időn belül, a fizetési feltételeknek nem tesz eleget, a gyártónak, azaz a Balloon Studio Hungary Kft.-nek, 15 nap elteltével jogában áll a szerződést felmondani (ellehetetlenülés) vagy a teljesítést egy előre meghatározott későbbi időpontra áttenni


Amennyiben a megrendelő nem kíván élni a módosított teljesítési időponttal, vállalja, hogy az addig felmerülő költségeket (kellékek, segédanyagok, és minden, a szerződés tárgyát képző anyagi kiadások), a PTK 6: 248 § 1/b bekezdése alapján, ellehetetlenítés címen a vállalkozónak megfizeti
-A PTK-6:216 § 1 bekezdése értelmében, a termék, a vétel ár teljes kiegyenlítéséig az eladó, azaz a Balloon Studio Hungary Kft. tulajdonát képzi. Annak megrongálása, jogtalan felhasználása, tulajdon hiányában, jogi következményekkel járhat, melyet a PTK 6: 219 § szabályoz.
-A vállalkozási díj akkor tekintendő kiegyenlítettnek, amikor a megrendelő, a vállalkozó számláját, a teljes, és a szerződésben foglaltak szerinti összeggel, maradéktalanul kiegyenlíti
-Amennyiben a Megrendelő, a vállalkozó által kért, és a szerződésben foglaltaknak megfelelő követelményeket maradéktalanul teljesíti, a Vállalkozó a Megrendelővel szemben semmilyen jogcímen, egyéb követelést nem támaszt.

 


Megrendelés és teljesítés
1) A vállalkozó a teljesítését átadás-átvételi eljárás keretében köteles átadni, amelynek során a Felek elvégzik az adott üzletágban szokásos azon vizsgálatokat, amelyek a teljesítés szerződésszerűségének megállapításához szükségesek
2) Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt teljesítési határidőn belül kezdődik.
3) Szerződésben meghatározott feltételek teljesítése esetén, a megrendelő, köteles a felajánlott terméket átvenni, és a fennmaradó javadalmakat a szerződésben foglaltak szerint, a vállalkozónak megfizetni .
4) A Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt olyan hiba miatt, amely, illetve amelynek kijavítása vagy pótlása nem szerepelt a szerződésben, illetve annak hiánya nem akadályozza a rendeltetésszerű használatot.

5) A Vállalkozó a jelen Vállalkozási szerződést akkor teljesítette, ha valamennyi feladatát a jelen szerződésben meghatározott minőségi és mennyiségi feltételeknek megfelelően elvégezte (teljesítés). Vállalkozó a Vállalkozási szerződés teljesítéséről köteles haladéktalanul a Megrendelőt tájékoztatni. Megrendelő a teljesítés megtörténtét írásban igazolja (a továbbiakban: teljesítési igazolás).
6) A fizetési feltételek teljesítése után a Balloon Studio Hungary vállalja a termék határidőre történő elkészítését, a megrendelő által megadott paraméterek alapján. A gyártó, azaz a Balloon Studio Hungary Kft vállalja továbbá, hogy az általa gyártott termékekre – egyedi megrendelői szerződések kivételével – rendeltetés szerű használat mellett, 1 év garanciát biztosít. (lásd garancia)
7) Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni! Az utasítási jog nem terjed ki a tevékenység megszervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést terhesebbé.
8) Amennyiben a megrendelő célszerűtlen, vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a vállalkozó köteles Őt figyelmeztetni, ha azonban a megrendelő, a figyelmeztetés ellenére is fenntartja utasítását, a vállalkozó a szerződéstől elállhat, vagy a feladatot a megrendelő utasításai szerint, a megrendelő kockázatára láthatja el. Ez esetben a vállalkozó kockázati árréssel élhet, melynek mértéke a teljes vételár 15% -ka, és mentesül minden, a projekt sikertelenségével kapcsolatos felelősség alól, mint pl.: szerkezeti rongálódás, vagyoni károkozás, személyi sérülés, stb.
9) Amennyiben a megrendelő olyan utasítást ad, melynek végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezet, esetleg veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát, a Vállalkozó a teljesítést megtagadhatja, és az addig, a projektben felmerülő költségeket a megrendelőre háríthatja


Többlet munka
1) A Vállalkozó köteles elvégezni a jelen Szerződés tartalmát képező, de a vállalkozói díj megállapításánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely nélkül a szerződésben foglalt feladatok rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhetne meg. Ezen munkák elvégzéséért a Vállalkozó külön díjazásra nem jogosult.
2) A megrendelő köteles azonban megtéríteni a Vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségeit, amely a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előre látható, illetve amely tételek nem képezték a szerződési keret összegét.

3) A Vállalkozó köteles elvégezni – díj ellenében – az utólag megrendelt, -különösen terv módosítás miatt szükségessé váló- munkát is, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé, vagy nem veszélyezteti a határidőre történő átadást.

 

 

Szállítás
Árajánlataink -egyedi szerződést kivéve- telephelyünkön történő átvétel esetén érvényesek. Amennyiben a terméket cégünk juttatja el a kívánt célállomásra, szállítási költséget és munkadíjat számítunk fel a következők szerint:


Szállítás: (+3-5 munkanap,DPD): 7.200 Ft + Áfa
Az ár, a biztosítási díjat is tartalmazza

Szállítás + VIP: 3-5 munkanap,DPD: 13.780 Ft + Áfa
A biztosítási díjon felül, átvétel előtt megbizonyosodhat arról, hogy biztosan az Ön által igényelt terméket kapta, és nem fél téglákat…

 

Szállítással egybekötött telepítési díjak
Kiszállási díj: 145 Ft + Áfa / km
(oda-vissza értendő székhelyünkről Délegyháza)
Munka díj: 13.600 Ft + Áfa / fő
(min.2 fő)

 


Garancia
A Balloon Studio Hungary KFT. mint hazai gyártó, minden általa készített felfújható reklám eszközre 1 év szakszerű javítást és garanciát biztosít.
A garancia rendeltetés szerű használat mellett érvényesíthető. A garancia nem terjed ki a nem rendeltetés szerű használatból eredő hibák keletkezésére, mint pl.:

• mechanikai sérülések (külső behatásra történő szakadás, pl.: beakad egy vasba, kivágják, stb.)
• tárolásból eredő hibák (nedvesen összecsomagolt termék, stb)
• dohosodás, penészesedés
• időjárási problémák okozta sérülések (vihar, villám)
• szándékos rongálás (összefirkálják, stb.)
• rágcsálók okozta károk

-Jelen információk birtokában a szerződő fél elfogadja és tudomásul veszi az itt leírtakat, és ezeknek eleget is tesz.


Balloon Studio Hungary Kft bszsz: 16200182-11532280
Adószám: 25328884-2-13
Cégjegyzékszám: 1309176295


Tel.:
Pénzügy: Takács-Tóth Anetta / Ügyv. Ig.: +36704182710 Megrendelés: Takács Tamás / Gyártásvezető: +36702197580


Jelen dokumentum 10 számozott oldalból áll!


Takács-Tóth Anetta / Ügyv.Ig. / CEO

© copyright: balloonstudio.hu – 2017 – 2022